Per jaar één grote donatie voor een project/doel

Het fonds 1845 keert al jaren geld uit aan doelen en projecten in de gemeente Barneveld die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds. Deze projecten mogen geen commerciële achtergrond hebben en moeten passen binnen de vier pijlers van het Fonds: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn, Sport en Vrije tijd en Natuur en Milieu.

Het Fonds doneert momenteel maximaal € 2500,00 per aanvraag. Vanaf september 2015 wordt hier een nieuwe aanvraag mogelijkheid aan toegevoegd. Het bestuur heeft de intentie om per jaar een grote donatie te doen aan een project/doel wat hier een speciale aanvraag voor in mag dienen.
Het maximale bedrag wat gedoneerd gaat worden is € 10.000,00
De aanvraag moet voldoen aan een aantal criteria die op fonds1845.nl te vinden zijn.

Het project waar de aanvraag voor ingediend wordt moet vooral innovatief zijn.

De aanvraag procedure gaat als volgt, mail naar info@fonds1845.nl, geef een korte uitleg over uw project/doel en leg uit waarom u denkt dat het Fonds deze eenmalige grote donatie hieraan moet verbinden.
In het voorjaar van 2017 worden uit deze brieven maximaal 5 aanvragen uitgenodigd om te komen pitchen voor hun project/doel.
Als een aanvraag wordt toegekend verbindt het Fonds 1845 haar naam aan dit project/doel en zoekt samen met de aanvrager de publiciteit op om dit project/doel te promoten.
U kunt tot december 2017 uw aanvraag indienen voor 2017 om voor deze donatie in aanmerking te komen.