De gemeente Barneveld is, samen met Fonds 1845, op zoek naar een nieuwe dorpsdichter.

Barneveld zoekt nieuwe dorpsdichter
De huidige dorpsdichters, Gea van Drie en Ernie Kuijer, stoppen met ingang van 1 januari 2018. Kandidaten kunnen tot en met 11 november 2017 reageren. Vervolgens buigt een jury, onder leiding van cultuur- wethouder Didi Dorrestijn-Taal, zich over de inzendingen. Op 7 december 2017 wordt bekendgemaakt wie de nieuwe dorpsdichter van Barneveld is.

 

We waren – en dat moet gezegd –, toch best verwend geraakt. Met dichtsels van zo’n hoog niveau, zo prachtig mooi gemaakt.

 

Maar ’t dichtersduo zei ons laatst: “Het is genoeg geweest.

Wij nemen afscheid na zo’n tijd, ’t was – hoe dan ook – een feest.”

 

Gea, Ernie, hart’lijk dank, voor zoveel schrijverspracht. Ontroerend en verrássend mooi, dat was toch jullie kracht.

 

We zijn op zoek, da’s duidelijk, naar iemand die dit werk van ’t dichtersduo overneemt, met dichtsels mooi en sterk.

 

Wie overtuigt ons met het werk? Laat zien dat hij of zij de aangewezen dichter is; de nieuwe in de rij?

 

We hebben wel wat regeltjes, wat eisen opgesteld. We hebben alles duidelijk, op onze site vermeld.

 

Wie meer wil weten, surft nu snel En kijkt op barneveld.nl.

 

Voorwaarden

De gemeente Barneveld heeft – voor kandidaten die in aanmerking willen komen voor de functie van dorps- dichter – voorwaarden opgesteld. De belangrijkste zijn:

 

 • De dorpsdichter van de gemeente Barneveld wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar en heeft als taak gedichten te schrijven, met Barneveld en actuele lokale gebeurtenissen of personen als inspiratie- bron. De dorpsdichter is een promotor van poëzie in het algemeen en een ambassadeur van Barneveld in het
 • De dorpsdichter levert minimaal 6 gedichten per jaar die gaan over de actualiteit in de gemeente Barne- veld. Deze gedichten worden gepubliceerd in de Barneveldse Krant en via websites/sociale
 • De dorpsdichter draagt ook eigen gedichten voor bij de volgende gelegenheden: de landelijke Poëzie- week (laatste week januari/eerste week februari), uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen, 4 en 5 mei, de Oud Veluwse Markt. De dorpsdichter kan op uitnodiging van de gemeente bij speciale gelegen- heden een gedicht maken c.q.
 • De dorpsdichter is ‘zichtbaar’ voor de lokale bevolking en draagt de gedichten bij de aangewezen gele- genheden in principe persoonlijk
 • Stichting Fonds 1845 Barneveld &Omstreken is bereid een bijdrage te leveren van € 750. Dit in jaarlijkse termijnen van € 250 voor de periode 2018 t/m 2020

De criteria zijn:

 • De dorpsdichter heeft een aantoonbare band met de gemeente Barneveld;
 • De kwaliteit van het gedicht/de gedichten staat voorop;
 • De dorpsdichter weet gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen;
 • De dorpsdichter is bereid om gedurende twee jaar als dorpsdichter van Barneveld op te treden;
 • De dorpsdichter is 18 jaar of ouder

 

Aanmelden

Wie aan het bovenstaande voldoet en wil voldoen, kan zijn of haar belangstelling als volgt bekend maken:

 • Stuur twee gedichten (één over een Barnevelds onderwerp en één over een vrij onderwerp) per e-mail naar claassen@barneveld.nl;
 • Voeg een motivatie en een CV

Op 7 december 2017 maakt de jury, onder voorzitterschap van wethouder D. Dorrestijn-Taal, de winnaar bekend. Een uitgebreidere toelichting staat op www.barneveld.nl.

 

 

Per jaar één grote donatie voor een project/doel

Het fonds 1845 keert al jaren geld uit aan doelen en projecten in de gemeente Barneveld die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds. Deze projecten mogen geen commerciële achtergrond hebben en moeten passen binnen de vier pijlers van het Fonds: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn, Sport en Vrije tijd en Natuur en Milieu.

Het Fonds doneert momenteel maximaal € 2500,00 per aanvraag. Vanaf september 2015 wordt hier een nieuwe aanvraag mogelijkheid aan toegevoegd. Het bestuur heeft de intentie om per jaar een grote donatie te doen aan een project/doel wat hier een speciale aanvraag voor in mag dienen.
Het maximale bedrag wat gedoneerd gaat worden is € 10.000,00
De aanvraag moet voldoen aan een aantal criteria die op fonds1845.nl te vinden zijn.

Het project waar de aanvraag voor ingediend wordt moet vooral innovatief zijn.

De aanvraag procedure gaat als volgt, mail naar info@fonds1845.nl, geef een korte uitleg over uw project/doel en leg uit waarom u denkt dat het Fonds deze eenmalige grote donatie hieraan moet verbinden.
In het voorjaar van 2017 worden uit deze brieven maximaal 5 aanvragen uitgenodigd om te komen pitchen voor hun project/doel.
Als een aanvraag wordt toegekend verbindt het Fonds 1845 haar naam aan dit project/doel en zoekt samen met de aanvrager de publiciteit op om dit project/doel te promoten.
U kunt tot december 2017 uw aanvraag indienen voor 2017 om voor deze donatie in aanmerking te komen.

Stichting gehandicaptenvervoer Barneveld ontvangt cheque

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld heeft een cheque van 2500 euro ontvangen van Fonds 1845. De stichting zet zich in voor kinderen met een verstandelijke beperking, die vervoer nodig hebben naar bijvoorbeeld dagbesteding, therapie of sportbeoefening. De stichting steunt ouders niet de financiële middelen of vervoersmogelijkheden hebben.

IMG_6732

Karin Eijlander overhandigde de cheque namens het bestuur van Stichting Fonds 1845 aan Ben Bläss van Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld.

Cheque voor Stichting Literair Cafe Barneveld

Op dinsdag 15 maart kreeg Marti Jansen, voorzitter van de nieuwe stichting Literair Cafe Barneveld, een cheque t.w.v. € 1000,00 uitgereikt door de voorzitter van Stichting Fonds 1845 Wim Burgering.

Wim hield een gloedvol betoog over het tot standkomen van het Fonds 1845 en onderschreef de terechte donatie aan het Literair Cafe.
In een overvol Museum Nairac spraken Schrijfsters Jet van Vuuren, Tjitske Jansen en Yvonne Kroonenberg het publiek toe. Als toegift sprak schrijver en reiziger Henk de Velde over zijn aankomende boek en afgelopen reis.
Meer info over het Literair Cafe Barneveld is te vinden op de facebookpagina: www.facebook.com/literaircafebarneveld
IMG_2732