Stichting Fonds 1845 Barneveld kenmerkt zich door een sterke maatschappelijke betrokkenheid die teruggaat tot halverwege de 19e eeuw. Op 3 januari 1845 werd door de toenmalige burgemeester van Barneveld, de heer C.A. Nairac, het reeds in 1812 opgeheven Departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen nieuw leven ingeblazen. Dit resulteerde op 19 februari 1845 in de oprichting van de Spaarbank van 1845. Het behalen van winst was voor deze bank geen primair doel, waarmee ook de basis was gelegd voor het latere Fonds 1845.

Op 20 mei 1994 sluit de Spaarbank zich aan bij het VSB-concern ( later Fortis ). Bij deze fusie verwierf de Stichting Spaarbank van 1845 , de verkoper, een aandelenbelang in het Fortisconcern. Besloten werd de opbrengst van dit vermogen ( het dividend ), ten goede te laten komen aan de Barneveldse samenleving. Immers, dankzij de inspanningen van generaties spaarders kon de Spaarbank van 1845 uitgroeien tot het omvangrijke bedrijf dat het nu is. De Stichting Spaarbank van 1845 veranderde daartoe haar naam in Stichting Fortis Fonds Barneveld en Omstreken. Zo kreeg het Fortis Fonds de financiële capaciteit om de maatschappelijke idealen van haar rechtsvoorganger op een moderne wijze inhoud te geven.

In 2008 stortte de koers van het aandeel Fortis volledig ineen, nadat bleek dat Fortis de financiering van de aangekochte ABN AMRO bank niet rond had. Het bestuur van de Stichting Fortis Fonds Barneveld en Omstreken besloot haar aandelenkapitaal te gelde te maken en op andere wijze te beleggen. De band met Fortis werd hiermee doorgesneden, reden waarom het bestuur de naam van het fonds op 20 mei 2009 wijzigde in Stichting Fonds 1845 Barneveld.

De jaarlijkse opbrengst op het vermogen wordt benut om projecten te financieren. Zo vloeit dit kapitaal terug naar de voedingsbodem van de voormalige Spaarbank van 1845, naar de samenleving dus. Met deze missie als uitgangspunt heeft  Stichting Fonds 1845 Barneveld een donatiebeleid opgesteld dat zich richt op de Barneveldse samenleving in de meest brede zin. Een samenleving waaraan zoveel mogelijk Barnevelders een actieve bijdrage leveren en die mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing biedt.