Werkgebied:

Gemeente Barneveld met haar kernen Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Terschuur, Stroe, Zwartebroek, De Glind en Kootwijk.

Doelstelling:

Financiële steun verlenen aan projecten van maatschappelijke organisaties.

Opgericht:

19 februari 1845 als Spaarbank van 1845, voortgezet als stichting Fonds 1845 Barneveld.

Bestuur:

  • de heer H.A.D. van den Boogaard, voorzitter
  • mevrouw A.C. Eijlander van den Esker
  • de heer W.A. Burgering
  • mevrouw K Druijff
  • de heer A. Jonker RA

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de ingekomen verzoeken om een donatie behandeld. Ingekomen aanvragen worden behandeld indien deze uiterlijk twee weken voor een vergaderdatum zijn aangeleverd, anders gaan zij naar de eerstvolgende bestuursbijeenkomst.

Vergaderdata:

25 februari 2019
20 mei 2019
16 september 2019
25 november 2019