• Fonds 1845

  Natuur & milieu

 • Fonds 1845

  Sport & Vrije tijd

 • Fonds 1845

  Zorg & Welzijn

 • Fonds 1845

  Kunst & cultuur

Welkom bij Fonds 1845

Fonds 1845

Tot nut van het algemeen

Sinds mei 1994 is de Stichting Fonds 1845 Barneveld  actief in de gemeente Barneveld.

Het Fonds is voortgekomen uit de vroegere Spaarbank van 1845 en verstrekt donaties op een breed maatschappelijk terrein. Fonds 1845 sluit daarmee nauw aan bij de idealen waaraan zij in 1845 als Spaarbank van 1845 in Barneveld haar ontstaan dankte. Idealen, die alles te maken hebben met de kwaliteit van het bestaan en die nog niets aan belang hebben ingeboet.

Fonds 1845 wil de oorspronkelijke doelstellingen van de Spaarbank van 1845, in nieuwe vormen nastreven door het verlenen van financiele steun – zonder tegenprestaties te bedingen – aan projecten van maatschappelijk belang in de gemeente Barneveld.

Hierbij wordt een brede blik gehanteerd: Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu, Kunst & Cultuur en Sport & Vrije tijd.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Algemene informatie

Sinds mei 1994 is de Stichting Fonds 1845 Barneveld actief in de gemeente Barneveld. Het Fonds is voortgekomen uit de vroegere Spaarbank van 1845 en verstrekt donaties op een breed maatschappelijk terrein. Fonds 1845 sluit daarmee nauw aan bij de idealen waaraan zij in 1845 als Spaarbank van 1845 in Barneveld haar ontstaan dankte. Idealen, die alles te maken hebben met de kwaliteit van het bestaan en die nog niets aan belang hebben ingeboet.

Fonds 1845 wil de oorspronkelijke doelstellingen van de Spaarbank van 1845, in nieuwe vormen nastreven door het realiseren van of verlenen van financiële steun – zonder tegenprestaties te bedingen – aan projecten van algemeen maatschappelijk nut met een ideeële, sociale of culturele strekking in de gemeente Barneveld.

Hierbij wordt een brede blik gehanteerd: Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu, Kunst & Cultuur en Sport & Vrije tijd.

Fonds 1845 in het kort

Werkgebied:

Gemeente Barneveld met haar kernen Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Terschuur, Stroe, Zwartebroek, De Glind en Kootwijk.

Doelstelling:

Financiële steun verlenen aan projecten van maatschappelijke organisaties.

Opgericht:

19 februari 1845 als Spaarbank van 1845, voortgezet als stichting Fonds 1845 Barneveld.

Bestuur:

 • de heer J.C. van Boven (voorzitter)
 • mevrouw A.C. Eijlander-van den Esker (secretaris)
 • de heer G.G Doppenberg (penningmeester)
 • mevrouw G. Siemeling-van Reenen (algemeen bestuurslid)

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de ingekomen verzoeken om een donatie behandeld. Ingekomen aanvragen worden behandeld indien deze uiterlijk twee weken voor een vergaderdatum zijn aangeleverd, anders gaan zij naar de eerstvolgende bestuursbijeenkomst.

Vergaderdata 2024

26 februari 2024

6 mei 2024

2 september 2024

25 november 2024

Contact

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Stichting Fonds 1845 Barneveld
Van Heuvenlaan 7a
3771 XS Barneveld
e-mail:  info@stichtingfonds1845.nl

telefoon: 06-43466471 ( Karin Eijlander | Secretaris )

N.B: Mocht de telefoon niet worden beantwoord, spreekt u dan alstublieft een voicemailbericht in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en derhalve niet altijd tijdens werktijden bereikbaar of op ons kantoor aanwezig.

Neem contact met ons op