De gemeente Barneveld is, samen met Fonds 1845, op zoek naar een nieuwe dorpsdichter.

Barneveld zoekt nieuwe dorpsdichter
De huidige dorpsdichters, Gea van Drie en Ernie Kuijer, stoppen met ingang van 1 januari 2018. Kandidaten kunnen tot en met 11 november 2017 reageren. Vervolgens buigt een jury, onder leiding van cultuur- wethouder Didi Dorrestijn-Taal, zich over de inzendingen. Op 7 december 2017 wordt bekendgemaakt wie de nieuwe dorpsdichter van Barneveld is.

 

We waren – en dat moet gezegd –, toch best verwend geraakt. Met dichtsels van zo’n hoog niveau, zo prachtig mooi gemaakt.

 

Maar ’t dichtersduo zei ons laatst: “Het is genoeg geweest.

Wij nemen afscheid na zo’n tijd, ’t was – hoe dan ook – een feest.”

 

Gea, Ernie, hart’lijk dank, voor zoveel schrijverspracht. Ontroerend en verrássend mooi, dat was toch jullie kracht.

 

We zijn op zoek, da’s duidelijk, naar iemand die dit werk van ’t dichtersduo overneemt, met dichtsels mooi en sterk.

 

Wie overtuigt ons met het werk? Laat zien dat hij of zij de aangewezen dichter is; de nieuwe in de rij?

 

We hebben wel wat regeltjes, wat eisen opgesteld. We hebben alles duidelijk, op onze site vermeld.

 

Wie meer wil weten, surft nu snel En kijkt op barneveld.nl.

 

Voorwaarden

De gemeente Barneveld heeft – voor kandidaten die in aanmerking willen komen voor de functie van dorps- dichter – voorwaarden opgesteld. De belangrijkste zijn:

 

 • De dorpsdichter van de gemeente Barneveld wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar en heeft als taak gedichten te schrijven, met Barneveld en actuele lokale gebeurtenissen of personen als inspiratie- bron. De dorpsdichter is een promotor van poëzie in het algemeen en een ambassadeur van Barneveld in het
 • De dorpsdichter levert minimaal 6 gedichten per jaar die gaan over de actualiteit in de gemeente Barne- veld. Deze gedichten worden gepubliceerd in de Barneveldse Krant en via websites/sociale
 • De dorpsdichter draagt ook eigen gedichten voor bij de volgende gelegenheden: de landelijke Poëzie- week (laatste week januari/eerste week februari), uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen, 4 en 5 mei, de Oud Veluwse Markt. De dorpsdichter kan op uitnodiging van de gemeente bij speciale gelegen- heden een gedicht maken c.q.
 • De dorpsdichter is ‘zichtbaar’ voor de lokale bevolking en draagt de gedichten bij de aangewezen gele- genheden in principe persoonlijk
 • Stichting Fonds 1845 Barneveld &Omstreken is bereid een bijdrage te leveren van € 750. Dit in jaarlijkse termijnen van € 250 voor de periode 2018 t/m 2020

De criteria zijn:

 • De dorpsdichter heeft een aantoonbare band met de gemeente Barneveld;
 • De kwaliteit van het gedicht/de gedichten staat voorop;
 • De dorpsdichter weet gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen;
 • De dorpsdichter is bereid om gedurende twee jaar als dorpsdichter van Barneveld op te treden;
 • De dorpsdichter is 18 jaar of ouder

 

Aanmelden

Wie aan het bovenstaande voldoet en wil voldoen, kan zijn of haar belangstelling als volgt bekend maken:

 • Stuur twee gedichten (één over een Barnevelds onderwerp en één over een vrij onderwerp) per e-mail naar claassen@barneveld.nl;
 • Voeg een motivatie en een CV

Op 7 december 2017 maakt de jury, onder voorzitterschap van wethouder D. Dorrestijn-Taal, de winnaar bekend. Een uitgebreidere toelichting staat op www.barneveld.nl.