Per jaar één grote donatie voor een project/doel

Het fonds 1845 keert al jaren geld uit aan doelen en projecten in de gemeente Barneveld die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds. Deze projecten mogen geen commerciële achtergrond hebben en moeten passen binnen de vier pijlers van het Fonds: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn, Sport en Vrije tijd en Natuur en Milieu.

Het Fonds doneert momenteel maximaal € 2500,00 per aanvraag. Vanaf september 2015 wordt hier een nieuwe aanvraag mogelijkheid aan toegevoegd. Het bestuur heeft de intentie om per jaar een grote donatie te doen aan een project/doel wat hier een speciale aanvraag voor in mag dienen.
Het maximale bedrag wat gedoneerd gaat worden is € 10.000,00
De aanvraag moet voldoen aan een aantal criteria die op fonds1845.nl te vinden zijn.

Het project waar de aanvraag voor ingediend wordt moet vooral innovatief zijn.

De aanvraag procedure gaat als volgt, mail naar info@fonds1845.nl, geef een korte uitleg over uw project/doel en leg uit waarom u denkt dat het Fonds deze eenmalige grote donatie hieraan moet verbinden.
In het voorjaar van 2017 worden uit deze brieven maximaal 5 aanvragen uitgenodigd om te komen pitchen voor hun project/doel.
Als een aanvraag wordt toegekend verbindt het Fonds 1845 haar naam aan dit project/doel en zoekt samen met de aanvrager de publiciteit op om dit project/doel te promoten.
U kunt tot december 2017 uw aanvraag indienen voor 2017 om voor deze donatie in aanmerking te komen.

Stichting gehandicaptenvervoer Barneveld ontvangt cheque

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld heeft een cheque van 2500 euro ontvangen van Fonds 1845. De stichting zet zich in voor kinderen met een verstandelijke beperking, die vervoer nodig hebben naar bijvoorbeeld dagbesteding, therapie of sportbeoefening. De stichting steunt ouders niet de financiële middelen of vervoersmogelijkheden hebben.

IMG_6732

Karin Eijlander overhandigde de cheque namens het bestuur van Stichting Fonds 1845 aan Ben Bläss van Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld.

Cheque voor Stichting Literair Cafe Barneveld

Op dinsdag 15 maart kreeg Marti Jansen, voorzitter van de nieuwe stichting Literair Cafe Barneveld, een cheque t.w.v. € 1000,00 uitgereikt door de voorzitter van Stichting Fonds 1845 Wim Burgering.

Wim hield een gloedvol betoog over het tot standkomen van het Fonds 1845 en onderschreef de terechte donatie aan het Literair Cafe.
In een overvol Museum Nairac spraken Schrijfsters Jet van Vuuren, Tjitske Jansen en Yvonne Kroonenberg het publiek toe. Als toegift sprak schrijver en reiziger Henk de Velde over zijn aankomende boek en afgelopen reis.
Meer info over het Literair Cafe Barneveld is te vinden op de facebookpagina: www.facebook.com/literaircafebarneveld
IMG_2732

Stichting Fonds 1845 doneert € 10.000,- aan nieuwbouwproject V.V. Stroe

stroeBARNEVELD – In 2015 heeft Stichting Fonds 1845 een oproep gedaan aan maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Barneveld om een aanvraag in te dienen voor de financiering, tot een maximum van € 10.000,- van een groter project.

Zo’n project moet vooral een grote innovatieve waarde hebben, een voorbeeldfunctie hebben en een stimulans zijn voor anderen. Ieder jaar wil het bestuur een dergelijke bijzondere aanvraag honoreren. Na selectie zijn 3 vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd om hun aanvraag toe te lichten.

Hier is voetbalvereniging Stroe als winnaar uit gekomen. Zij ontvangen € 10.000,- van het Fonds ten behoeve van de integrale nieuwbouw van hun verenigingsgebouw. Volgens de voorzitter van het Fonds, Wim Burgering, heeft het bestuur terecht de aanvraag van de voetbalvereniging gehonoreerd. “Een innovatief, duurzaam project, waarin kleedkamers, tribune en kantine in 1 gebouw zijn ondergebracht. Het geheel komt niet alleen ten goede aan de voetbalvereniging, maar aan de hele gemeenschap.”

De voorzitter prijst het bestuur van V.V. Stroe om de manier waarop zij bezig zijn om geld te genereren voor de nieuwbouw. Daarnaast roemt de voorzitter de totstandkoming van het verenigingsgebouw door middel van een bijzondere inzet van vrijwilligers. “Iedereen draagt zowel letterlijk als figuurlijk zijn of haar steentje bij. Wij vinden voetbalvereniging Stroe een voorbeeld voor het verenigingsleven in de gemeente Barneveld.”

 

Eerste donatie van 2015 is voor Stichting Ons Bedrijf

cheque voor ons bedrijfStichting Ons Bedrijf heeft een cheque ontvangen t.w.v. € 1914,55 voor de aanschaf van een defibrillator ( AED )
Met deze AED verwacht Ons Bedrijf de gezondheid van haar medewerkers en bezoekers beter te borgen. De AED is aangemeld bij het AED netwerk Barneveld zodat ook buurtbewoners hiervan indien nodig gebruik kunnen maken.
Stichting Ons Bedrijf is geopend van 7.30 uur – 17.30 uur aan de Valkseweg 22 te Barneveld.